.

WYKONUJEMY

  • wykopy pod fundamenty, ogrodzenia, parkingi, chodniki

  • przyłącza wodne, elektryczne, kanalizacyjne

  • odwierty pod słupki

  • niwelację i skarpowanie terenu

  • transport różnego rodzaju materiałów

  • utwardzanie terenu pod drogi, chodniki, kostkę